Hanjin moet op straffe van een dwangsom containers die in Nederland zijn of nog zullen aankomen, tegen betaling van de overeengekomen tarieven vrijstellen voor afgifte zonder handelingskosten in rekening te brengen. Dit heeft de Rotterdamse president van de rechtbank in kort geding op 19 september bepaald op een vordering van het bedrijf Van Donge & de Roo tegen Hanjin Shipping.

RETENTIERECHT
Van Donge & de Roo ageerde tegen de situatie dat Hanjin slechts containers op de ECT-terminal vrijstelt als de rederij de handlingskosten betaald heeft gekregen. Dit terwijl ECT, met een beroep op zijn retentierecht, de klant deze kosten nogmaals in rekening brengt, alvorens de containers kunnen worden opgehaald.

OOK VOOR ANDERE KLANTEN
Hoewel deze voorlopige voorziening tussen genoemde partijen is gewezen, kunnen ook andere klanten zich op deze uitspraak beroepen.